حکایت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت بهلول و شکستن سر استاد

حکایت بهلول و شکستن سر استاد

حکایت جالب و کوتاه که داستان آن این است که استاد به شاگردش گفت و گو می کند که بهلول از آنجا می گذشت که اتفاقات جالبی می افتد.
پیشنهاد می کنم این داستان را که کوتاه و زیبا است خوانده شود و برای دیگران هم این داستان را بگویید.
یکشنبه 02 آذر 1399 20 ادامه مطلب
مخزن الاسرار ( پیر زن با سلطان سنجر )

پیر زن با سلطان سنجر

داستان پیر زن با سلطان منجر که یکی از داستانهای مخزن الاسرار که خلاصه آن این است که وقتی سلطان با سپاهیانش از شهری عبور می کردند پیر زن پیش سلطان رفت و از او عدالت می خواست ، برای خواند کامل این داستان به ادامه مطالب بروید.

 

سه شنبه 27 آبان 1399 18 ادامه مطلب